PRAVIDLA

1) obecná

Malovaná křížovka se luští podobně jako klasická - písmenková. Hledáme, ve kterých políčkách se křižuje správné řešení pro svislý i vodorovný směr. Legenda je číselná. Každé číslo uvádí, kolik za sebou jdoucích políček je vybarvených. Jestliže je pro daný řádek nebo sloupec zadaných více čísel, musí být mezi každou skupinou vybarvených políček minimálně jedno prázdné.

Začíná se vybarvovat v těch řádcích a sloupcích, kde je zadané jen jedno číslo a jeho hodnota je větší než polovina celkového počtu políček v jednom řádku nebo sloupci, nebo se začíná vybarvováním v těch řádcích a sloupcích, kde součet všech zadaných čísel + počet mezer mezi nimi + největší ze zadaných čísel je větší než celkový počet políček v řádku nebo sloupci.

Při řešení je vhodné si označovat políčka, o kterých určitě víme, že zůstanou prázdná. Označujeme si je buď tečkou nebo křížkem, popřípadě jinou barvou.

2) speciální

Políčko se vybarví po kliknutí levým tlačítkem myši. Pokud bylo přebarveno nesprávné políčko, přebarví se zpět dalším kliknutím levým tlačítkem myši.

Pokud si chceme označit políčko, které by mělo zůstat nevybarvené (bílé), klikneme pravým tlačítkem myši. Opět platí, že pokud bylo označeno nesprávné políčko, stačí opět kliknout pravým tlačítkem myši a políčko se přebarví zpět na původní barvu.

Jestliže máme vybarvený předepsaný počet políček, můžeme si splněné číslo pro přehlednost přebarvit kliknutím levým tlačítkem myši. Pokud potřebujeme číslo přebarvit zpět, klikneme na něj znovu.
KŘÍŽOVKY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15