SPOLEČENSKÉ HRY


VĚŽ

Nejdříve se postaví věž z dřívek tak, že se položí tři dřívka vedle sebe, další tři pak pravoúhle přes ně a tímto způsobem se pokračuje, až nezbyde žádné dřívko. Vlastní hra probíhá tak, že hráči postupně odebírají vždy jedno dřívko z nižších řad a pokládají je na vrchol věže stejným způsobem, jako se věž stavěla, tedy pravoúhle přes dokončenou řadu. Dřívka lze vytahovat a pokládat pouze jednou rukou. Vítězem je ten, kdo položil na vrch věže poslední dřívko, aniž věž spadla.

Vytažení dřívka
Padááá
prosinec 2001
prosinec 2001